סקירה כללית

ממומן ע"י העירייה כשעות סיוע, עבודת הוראה מתקנת בפועל.

עבודה מאתגרת ומהנה. סיוע לימודי/ חברתי בליווי הדרכה

צוות מדהים, מספק התנסות ורכישת ידע.

שבוע עבודה מלא