סקירה כללית

חרדיות: רוב/כל החברה
עבודה מהבית: לא
אינטרנט כשר: יש

גננת באילת
דרושה גננת מנוסה
ובעלת תחושת שליחות
לעבודה כגננת קבועה
לאוכלוסייה החרדית

לבעל מוצע תפקיד
ועיסוק בפעילות קירוב

ליווי ארגוני ומקצועי
ומעטפת כלכלית

מגורים בסביבות העיר אילת